Video nadzor

  • odlika 1

    Profesionalna ugradnja

  • odlika 2

    30 Godina iskustva

  • odlika 3

    Pružamo usluge širom Srbije

Saznajte više

Zaštitite ono što volite

Video nadzor predstavlja sistem tehničkog obezbeđenja koji doprinosi bezbednosti i produktivnosti na radnom mestu kada je u pitanju ugradnja sigurnosnih kamera u poslovne objekte. U te svrhe postavljaju se kamere koje mogu imati namenu sigurnosne / bezbednosne kamere, a takođe kod video nadzora za kuću i stan, mogu se pratiti događaji unutar i oko objekta u bilo kom trenutku sa opcijama poput pregleda kamera putem telefona, kamera sa noćnim snimanjem, video nadzor na solarno napajanje, bežične kamere, vodootporne spoljašnje kamere i sl.

Video nadzor preko telefona

Kontrola putem telefona

Android aplikacija za video nadzor

Android aplikacija

Video nadzor sa detekcijom pokreta

Detekcija pokreta

IOS aplikacija za video nadzor

IOS aplikacija

Kamere na solarno napajanje

Kamere na solarno napajanje

Ugradnja video nadzora

Profesionalna montaža

Bezicne kamere za video nadzor

Bežične kamere

Sigurnosne kamere Novi Sad

Bezbednost i sigurnost

Kamere sa nocnim snimanjem

Noćno snimanje

Upoznajte se sa mogućnostima

Video nadzor je sistem koji se sastoji od jedne ili više nadzornih kamera povezanih sa centralnim uređajem koji vrši obradu signala. Sistem se može nadgledati putem interneta i mobilnih telefona. Aplikacije koje mi koristimo podržavaju i Android i Iphone telephone. Ugradnja video nadzora povećava sigurnost i bezbednost ljudi i imovine koja je ugrožena. Policija video nadzor koristi radi otkrivanja kriminalnih aktivnosti i onemogućavanje neovlašćenog ulaska u objekte (protivprovalno dejstvo) i praćenje kretanja oko štićenog prostora i u štićenim prostorijama.

IP video obezbeđenje je sistem prenosa bez gubitaka, sa mogućnošću prenosa vrlo visokih rezolucija, uz izuzetnu slobodu i fleksibinost pri planiranju kablovske instalacije. Ako u objektu posedujete računarsku mrežu, ona se može upotrebiti za ovu vrstu kamera, što smanjuje troškove instalacije na minimum. Takođe, ovaj sistem dopušta snimanje slike na više servera, kao i integraciju sa drugim sistemima, kao što je kontrola pristupa, alarmni sistemi i sl.

HD video obezbeđenje pruža znatno veću rezoluciju i kvalitet slike, bez gubitaka u odnosu na analogni sistem. Takođe, digitalni signal se prenosi kroz standardni koaksijalni kabl koji se koristi i za analogno video obezbeđenje, tako da je lako izvodljiva zamena celog ili dela sistema analognih kamera, bez potrebe za promenom postojeće instalacije. HD video obezbeđenje predstavlja idealno rešenje za drastično poboljšanje slike starog sistema video obezebeđenja, bez većih radova i troškova za instalaciju.

Analogno video obezbeđenje jeste najjeftinija opcija, ali maksimalna rezolucija koju možete postići ovom vrstom kamera je 960 piksela. Zbog toga se veliki broj ljudi kojima je kvalitet slike na prvom mestu odlučuje za HD ili IP kamere koje nisu mnogo skuplje, a pružaju veću rezoluciju.

IP kamere

IP kamere

Bezbednosne kamere sa visokom rezolucijom

Visoka rezolucija slike

Postavljanje kamera za video nadzor

Jednostavna montaža

HD sigurnosne kamere

HD kamere

Analogne kamere

Analogne kamere

Wifi kamere

LTE/4G