Video Nadzor

Video

Nadzor

Video nadzor je sistem koji se sastoji od jedne ili više nadzornih kamera koje su povezane sa centralnim uređajem koji vrši obradu dobijenih signala sa nadzornih kamera. Sistem se može nadgledati putem interneta i smart mobilnih telefona.

NAMENA I SVRHA: Osnovna primena video nadzora jeste povećanje sigurnosti i bezbednosti ljudi i imovine koja je ugrožena. Policija video nadzor koristi radi veće bezbednosti građana odnosno otkrivanje kriminalnih aktivnosti a osim toga svrha je i onemogućavanje neovlašćenog ulaska u objekat (protivprovalno dejstvo). Kontrola lica koja ulaze i izlaze iz objekta u cilju otkrivanja eventualnih protivpravnih i sabotažnih aktivnosti ili vršenja radnji usmerenih na sprečavanje krivičnih dela kao i praćenja kretanja oko i u štićenom prostoru i pojedinačno štićenim prostorijama

TIPOVI KAMERA ZA VIDEO OBEZBEĐENJE: Zavisno od potreba i sredstava postoje različiti tipovi kamera. Glavna podela kamera svodi se na analogne kamere, HD kamere i IP digitalne kamere.

ANALOGNE KAMERE: Analogni video nadzor podrazumeva obradu slike sa optičkim čipom kamere i njegovo slanje u konvencionalnoj tehnologiji kompozitnog video signala. Ovde naravno postoje ograničenja u rezoluciji i samom kvalitetu slike jer se po prirodi kompozitnog signal javljaju smetnje. Video signal se šalje kroz koaksialni kabel koji ima svoju dužinu, povećanjem njegove dužine gubi se na kvalitetu. Rezolucije koje možemo postići ovom vrstom video obezbeđenja se kreće do max 960H (960 horizontalnih piksela).

HD KAMERE: HD video obezbeđenje obuhvata digitalni prenos slike u visokoj rezoluciji kroz koaksijalni kabel. Prednosti ovog sistema nad analognim su znatno veće rezolucije i kvalitet slike bez gubitaka. Dobra osobina ovog sistema je što se digitalni signal prenosi kroz standardni koaksijalni kabel za analogno video obezbeđenje, tako da je lako izvodljiva zamena celog ili dela sistema analognih kamera, bez potrebe za promenom postojeće kabelovske isntalacije. „HD” rozolucije su sledeće: 720P – 1280 piksela (horizonalna rezolucija) x 720 piksela (vertikalna rezolucija) 1080P – 1920 piksela (horizonalna rezolucija) x 1080 piksela (vertikalna rezolucija) HD video obezbeđenje predstavlja idealno rešenje za drastično poboljšanje slike starog sistema video obezebeđenja bez većih radova i troškova za instalaciju. Moguće je i selektivno menjanje kamera, tako da nije neophodno zameniti sve kamere odjednom.

IP KAMERE: IP video obezbeđenje predstavlja sistem obrade slike i njenog prenosa putem TCP/IP protokola tj. računarske mreže. Ovo je sistem prenosa bez gubitaka, sa mogućnošću prenosa jako visokih rezolucija i izuzetnom slobodom i fleksibinošću u planiranju kabelovske instalacije. Ako u objektu posedujete postojeću računarsku mrežu, ona se može upotrebiti za ovu vrstu kamera, što smanjuje troškove instalacije na minimum. Takođe ovaj sistem dopušta snimanje slike na više servera, kao i na integraciju sa drugim sistemima kao što je kontrola pristupa, alarmni sistemi i sl. Rezolucije slike u ovim sistemima idu do nekoliko megapiskela, što je kao slika sa savremenog digitalnog fotoaparata. Upotrebljivost slika sa „IP” kamera je bez premca, daju obilje detalje i izuzetnu oštrinu slike.

DALJINSKO PRAĆENJE: Mobilni telefoni novije generacije mogu vam poslužiti da bilo kada i bilo gde pratite šta se dešava u vašem objektu. Za praćenje video nadzora putem mobilnog telefona potrebno vam je sledeće:
- Da imate instaliran sistem video nadzora,
- Da imate internet priključak na lokaciji gde vam se nalazi sistem  video nadzora
Nakon povezivanja uređaja na internet moramo obezbediti „vidljivost“ istih na internetu. Modemi-Ruteri koje nam provajderi daju na korišćenje dolaze fabrički sa mogućnošću prosleđivanja portova. U zavisnosti od provajdera imamo više tipova ovih Modema-Rutera pa se tako i njihovo podešavanje razlikuje.
Aplikacije koje mi koristimo podržavaju i Android i Iphone telephone.

Novi zakon o tehničkim sistemima
Novi zakon o tehničkim sistemima