Video Nadzor

Video

Nadzor

Video Nadzor | Novi Sad

Video-nadzor je sistem koji se sastoji od jedne ili više nadzornih kamera povezanih sa centralnim uređajem koji vrši obradu dobijenih signala sa nadzornih kamera. Sistem se može nadgledati putem interneta i smart mobilnih telefona.

NAMENA I SVRHA
Osnovna primena video-nadzora jeste povećanje sigurnosti i bezbednosti ljudi i imovine koja je ugrožena. Policija video-nadzor koristi radi veće bezbednosti građana odnosno otkrivanja kriminalnih aktivnosti, a osim toga svrha mu je i onemogućavanje neovlašćenog ulaska u objekat (protivprovalno dejstvo), kontrola lica koja ulaze i izlaze iz objekta (u cilju otkrivanja eventualnih protivpravnih i sabotažnih aktivnosti ili vršenja radnji usmerenih na sprečavanje krivičnih dela), kao i praćenje kretanja oko štićenog prostora i u pojedinačno štićenim prostorijama.

TIPOVI KAMERA ZA VIDEO OBEZBEĐENJE
Zavisno od potreba i sredstava korisnika video-obezbeđenja, postoje različiti tipovi kamera. Glavna podela svodi se na analogne kamere, HD kamere i IP digitalne kamere.

ANALOGNE KAMERE
Analogni video-nadzor podrazumeva obradu slike sa optičkim čipom kamere i njegovo slanje u konvencionalnoj tehnologiji kompozitnog video-signala. Ovde, naravno, postoje ograničenja u rezoluciji i samom kvalitetu slike, jer se po prirodi kompozitnog signala javljaju smetnje. Video-signal se šalje kroz koaksialni kabl koji ima svoju dužinu, a povećanjem njegove dužine gubi se na kvalitetu signala. Rezolucija koju možemo postići ovom vrstom video-obezbeđenja kreće se do maksimalno 960 H (960 horizontalnih piksela).

Sigurnosne Kamere
HD Kamere | IP Kamere | Analogne Kamere | WiFi Kamere

HD KAMERE
HD video-obezbeđenje obuhvata digitalni prenos slike u visokoj rezoluciji kroz koaksijalni kabl. Prednost ovog sistema nad analognim jeste postizanje znatno veće rezolucije i kvaliteta slike, bez gubitaka. Prednost ovog sistema jeste što se digitalni signal prenosi kroz standardni koaksijalni kabl za analogno video-obezbeđenje, tako da je lako izvodljiva zamena celog ili dela sistema analognih kamera, bez potrebe za promenom postojeće kablovske isntalacije. HD rozolucije su sledeće: 720P – 1280 piksela (horizonalna rezolucija) x 720 piksela (vertikalna rezolucija); 1080P – 1920 piksela (horizonalna rezolucija) x 1080 piksela (vertikalna rezolucija). HD video-obezbeđenje predstavlja idealno rešenje za drastično poboljšanje slike starog sistema video-obezebeđenja, bez većih radova i troškova za instalaciju. Moguće je i selektivno menjanje kamera, tako da nije neophodno zameniti sve kamere odjednom.

IP KAMERE
IP video-obezbeđenje predstavlja sistem obrade slike i njenog prenosa putem TCP/IP protokola, tj. računarske mreže. Ovo je sistem prenosa bez gubitaka, sa mogućnošću prenosa vrlo visokih rezolucija, uz izuzetnu slobodu i fleksibinost pri planiranju kablovske instalacije. Ako u objektu posedujete računarsku mrežu, ona se može upotrebiti za ovu vrstu kamera, što smanjuje troškove instalacije na minimum. Takođe, ovaj sistem dopušta snimanje slike na više servera, kao i integraciju sa drugim sistemima, kao što je kontrola pristupa, alarmni sistemi i sl. Rezolucije slike u ovim sistemima idu do nekoliko megapiskela (kao fotografije napravljene savremenim digitalim foto-aparatom). Upotrebljivost slika sa IP kamera je bez premca, jer daju obilje detalja i poseduju izuzetnu oštrinu.

Video Nadzori
Video Nadzor Ugradnja i Prodaja | Novi Sad | Srbija | D-impex

DALJINSKO PRAĆENJE
Mobilni telefoni novije generacije mogu vam poslužiti da bilo kada i bilo gde pratite šta se dešava u vašem objektu. Za praćenje video-nadzora putem mobilnog telefona potrebno vam je sledeće:
- Instaliran sistem video nadzora,
- Internet-priključak na lokaciji gde vam se nalazi sistem video nadzora
Nakon povezivanja uređaja na internet moramo obezbediti „vidljivost“ istih na internetu. Modemi-Ruteri koje nam provajderi daju na korišćenje dolaze fabrički sa mogućnošću prosleđivanja portova. U zavisnosti od provajdera imamo više tipova ovih Modema-Rutera pa se tako i njihovo podešavanje razlikuje.
Aplikacije koje mi koristimo podržavaju i Android i Iphone telephone.

Obezbedite sebi, svojoj porodici ili svom preduzeću sigurnost i komfor već danas!

Novi zakon o tehničkim sistemima
Novi zakon o tehničkim sistemima