Motorne Kapije

Motorne

Kapije

Motorne Kapije i Rampe | Novi Sad

Nudimo ugradnju motora za automatsko otvaranje i zatvaranje kapija, i to : jednokrilnih (otvaranje u stranu za 90 stepeni); dvokrilnih (istovremeno otvaranje oba krila ili samo jednog, po želji) i kliznih jednokrilnih kapija (otvaranje pomicanjem čitave kapije u stranu). Ugrađujemo motore za otvaranje i zatvaranje rolo garažnih vrata, segmentnih i kip vrata, podizanje i spuštanje parking-rampi.

Koristimo dvokanalne elektronike za upravljanje radom kapija sa dve daljinske komande; motore italijanskog proizvođača Proteco u tri varijante, u zavisnosti od veličine i težine kapije. Imamo IC barijere za zaštitu pravca kretanja kapije i strob-lampe za signalizaciju rada kapije. Po želji, ugrađujemo dodatnu bravicu sa ključem za mehaničko otvaranje u slučaju gubitka daljinske komande. Omogućavamo upravljanje kapijom, otvaranje i zatvaranje, pomoću aplikacije na mobilnom telefonu WiFi ili GSM sistemima.

Obezbedite sebi, svojoj porodici ili svom preduzeću sigurnost i komfor već danas!