Kontrola Pristupa

Kontrola

Pristupa

Naši sistemi za evidenciju radnog vremena predstavljaju idealna rešenja za najveći broj malih i srednjih preduzeća. U ponudi se nalaze kako sasvim jednostavni sistemi sa jednim terminalom, tako i sistemi sa skoro neograničenim brojem terminala kojima se može pristupati preko interneta sa bilo koje lokacije. Sve naše sisteme odlikuje pouzdan i dugotrajan rad, jednostavno izvođenje instalacije i jednostavno puštanje u rad. Uz svaki sistem isporučuje se program "Radno Vreme" koji Vam omogućava obradu radnog vremena zaposlenih na sasvim jednostavan i brz način.

Sistem evidencije radnog vremena može napraviti velike uštede svakom preduzeću i uneti red u poslovanje iz više razloga:
-   Računanje radnog vremena je zamenjeno automatskim
-   Povećana je radna disciplina
- Povećanje radne discipline dovodi do povećanja produktivnosti,  manjeg kašnjenja i izostajanja sa posla
-  Zaposleni imaju jasan uvid u spisak svojih odlazaka i dolazaka
- Otklanja se svaka sumnja oko broja sati provedenih na radnom  mestu
- Poslodavcu je omogućen jasan i nedvosmislen uvid u listu dolazaka/odlazaka, tj. prisutnosti na poslu

Približavanjem kartica terminalu zaposleni mogu da evidentiraju svaki svoj odlazak i dolazak i na taj način se prijavljuju sistemu. Softver obrađuje sve podatke i omogućava sledeće:
- Izrada izveštaja za svakog zaposlenog o prisutnosti i radnom  vremenu provedenom u firmi
- Izradu izveštaja u detaljnoj formi gde je iskazano tačno vreme  dolaska i odlaska zaposlenog, ostvareno radno vreme, kašnjenje,  prekovremeni rad, rad praznikom i neradnim danom
- Izradu izveštaja u sažetoj i preglednijoj formi, pri čemu se samo ispisuju sva bitna vremena
-  Izradu izveštaja za bilo koji period, koji je poslodavcu od interesa
-  Izradu izveštaja za jednog ili za grupu zaposlenih
- Štampanje izveštaja na štampaču ili snimanje u pdf, excel, rtf ili  nekom drugom formatu
- Vođenje mini evidencije zaposlenih sa njihovim osnovnim podacima, adresa, telefon, slično.

POSTOJE TRI FAKTORA KOJI SE MOGU KORISTITI ZA AUTENTIFIKACIJU:
- Unosom šifre ili PIN koda koji je jedinstven za svakog korisnika
- Skeniranjem otiska šake , prsta ili drugog biometrijska čitanja (zenice  oka , prepoznavanje lica)
- Pomoću kartice ili ključeva.

Za kompjutersku bezbednost, kontrola pristupa uključuje ovlašćenja, autentifikaciju i prepoznavanje identiteta u pokušavaju da odobri pristup.Modeli kontrola pristupa koriste subjekat i objekat . U ovom slučaju subjekat bi bio čovek koji pokušava da dobije pristup nad nekim stićenim objektom sto bi bio najčešće softver. U računarskim sistemima koristi se spisak za kontrolu pristupa koji sadrži spisak dozvola i korisnika nad kojima ove dozvole važe. Ove podatke mogu videti samo određeni ovlašćeni ljudi ali ne i svi ostali korisnici a sve ovo je regulisano kontrolom pristupa. Ovo omogućava administratoru da obezbedi informacije i postavi određena ovlašćenja nad korisnicima kada, gde i ko može da pristupi.

KONTROLA PRISTUPA VELIKOG DOMETA:
Koriste se u određenim slučajevima kada je potrebno ostvariti veći domet čitanja kartice korisnika ( i do nekoliko metara ), a koji omogućavaju posebni čitači velikog dometa sa usmerenim antenama. Ovakvim sistemima moguće je postići domet i do 25 metara a najveću primenu imaju kod kontrole prolaska vozila određenim zonama, automatskog otvaranja kapije ili podizanje rampi. S obzirom na činjenicu da vozila koriste TAG nalepnice za autentifikaciju, ove sisteme je teško kopirati.