Interfoni

Interfoni

Interfoni | Novi Sad

Interfonski sistem se najčešće koristi radi kontrole ulaska stranih lica u objekat, mada mu to nije jedina namena. U privatnim kućama se može koristiti za komunikaciju sa osobom koja se nalazi ispred ulaznih vrata ili kapije, a otključavanje vrata vrši se pritiskom na taster na interfonu, koji otključava elektromagnetnu bravu. Može se koristiti i za međusobnu komunikaciju ukućana, bez posebne centrale, ukoliko postoji više unutrašnjih interfonskih jedinica montiranih na razna mesta u kući. U stambenim zgradama interfon se ne koristi za međusobnu komunikaciju stanara, već samo za komunikaciju sa posetiocem ispred ulaznih vrata u zgradu i otključavanje vrata posetiocu.

AUDIO INTERFONSKI SISTEMI služe da obezbede samo dvosmernu glasovnu komunikaciju između interfonskih jedinica, dok video-sistemi obezbeđuju dvosmernu glasovnu komunikaciju kao i jednosmerni video-nadzor, odnosno prenos slike sa ulaznih vrata do stanara, ne i obrnuto. Sistemi TCS audio interfona zasnovani su na modernoj BUS tehnologiji, koja omogućava povezivanje sistema primenom najčešće samo jednog dvožilnog voda, tj. jedne parice za kompletan objekat.

Interfon za kucu | Interfoni za zgrade
Interfonske Slusalice

TCS SISTEMI AUDIO INTERFONA OBEZBEĐUJU NIZ NAPREDNIH FUNKCIJA:
- Razgovor sa osobom na ulazu bez mogućnosti prisluškivanja
- Otključavanje vrata (jednih ili više nezavisno)
- Uključenje svetla u hodniku (opciono)
- Korišćenje većeg broja pozivnih tabli (ulaza u objekat)
- Interno pozivanje između korisnika (Interna komunikacija)
- Prebacivanje interfonskog poziva na mobilni telefon
- Funkcija automatskih vrata
- Integracija sa sistemima kontrole pristupa
- Proizvoljno konfigurisanje sistema u pogledu broja pozivnih stanica i   govornih aparata u stanovima
- Izgradnja velikih sistema
- Povezivanje više nezavisnih sistema
- Realizovanje funkcije razglasa i obaveštavanja
- Mnoštvo novih funkcija koje pružaju ovi sistemi

VIDEO INTERFONSKI SISTEMI
Živimo u vremenu kada je sve više raznih vrsta prevara, provala i protivzakonitih radnji. Da se nešto od ovoga ne bi i vama desilo, neophodno je da imate određeni nivo zaštite. Video-interfon je jedan od vidova preventivne fizičke zaštite od potencijalnih lopova ili napadača.

Obezbedite pristup svojoj kući!

Interfon vam omogućava da nekoga pustite ili ne pustite u vašu zgradu, kuću ili dvorište. Pravo pristupa imaće samo „pravi” gosti, jer se pomoću video-interfona oni mogu prepoznati i pustiti unutra. Na taj način neće biti moguće da vam na vrata kuće ili stana zakuca neželjena osoba. Kod pojedinih sistema moguće je i preusmeravanje poziva na mobilni telefon, što može biti od velike koristi u slučaju da niste kod kuće a neko vas traži ili je potrebno da u dvorište pustite ljude za očitavanje struje, vode, gasa i sl.

Bezicni Interfoni

Obezbedite sebi, svojoj porodici ili svom preduzeću sigurnost i komfor već danas!