Interfoni

Interfoni

Interfonski sistem se najčešće koristi u svrhu kontrole ulaska stranih lica u objekat, mada mu to nije jedina namena. U privatnim kućama se može koristiti za komunikaciju sa osobom koja se nalazi ispred ulaznih vrata ili kapije a otključavanje vrata vrši se pritiskom na taster na interfonu, koji otključava elektromagnetnu bravu. Može se koristiti i za međusobnu komunikaciju ukućana, bez posebne centrale, ukoliko postoji više unutrašnjih interfonskih jedinica montiranih na razna mesta u kući. U stambenim zgradama se interfon ne koristi za međusobnu komunikaciju stanara, već samo za komunikaciju sa posetiocem ispred ulaznih vrata u zgradu i otključavanje vrata posetiocu.
Postoje dve osnovne vrste audio i video interfonski sistemi.

AUDIO INTERFONSKI SISTEMI: imaju funkciju da obezbede samo dvosmernu glasovnu komunikaciju između interfonskih jedinica, dok video sistemi obezbeđuju dvosmernu glasovnu komunikaciju kao i jednosmerni video nadzor ,odnosno prenos slike sa ulaznih vrata do stanara, ne i obrnuto. Sistemi TCS audio interfona su zasnovani na modernoj BUS tehnologiji koja omogućava povezivanje sistema primenom najčešće samo jednog dvožilnog voda, tj. jedne parice za kompletan objekat.

TCS SISTEMI AUDIO INTERFONA OBEZBEĐUJU NIZ NAPREDNIH FUNKCIJA:
- Razgovor sa osobom na ulazu bez mogućnosti prisluškivanja
- Otključavanje vrata (jednih ili više nezavisno)
- Uključenje svetla u hodniku (opciono)
- Korišćenje većeg broja pozivnih tabli (ulaza u objekat)
- Interno pozivanje između korisnika (Interna komunikacija)
- Prebacivanje interfonskog poziva na mobilni telefon
- Funkcija automatskih vrata
- Integracija sa sistemima kontrole pristupa
- Proizvoljno konfigurisanje sistema u pogledu broja pozivnih stanica i   govornih aparata u stanovima
- Izgradnja velikih sistema
- Povezivanje više nezavisnih sistema
- Realizovanje funkcije razglasa i obaveštavanja
- Mnoštvo novih funkcija koje pružaju ovi sistemi

VIDEO INTERFONSKI SISTEMI:
Živimo u vremenu kada je sve više raznih vrsta prevara, provala i protivzakonitih radnji. Kako ne bi ste dozvolili da se nešto od ovoga Vama desi, neophodno je da imate određeni nivo zaštite. Video Interfon je jedan od vidova preventivne fizičke zaštite od potencijalnih lopova ili napadača.

Obezbedite pristup vašoj kući!

Interfon Vam omogućava da nekoga pustite ili ne pustite da uđe u Vašu zgradu, kuću ili dvorište. Pravo pristupa imaće samo “pravi” gosti jer se pomoću video interfona oni mogu prepoznati i pustiti unutra. Na taj način neće biti moguće da Vam na vrata kuće ili stana zakucaju neželjena osoba. Kod pojedinih sistema moguće je i preusmeravanje poziva na mobilni telefon što može biti od velike koristi u slučaju da niste kod kuće a neko Vas traži ili je potrebno da u dvorište pustite ljude za očitavanje struje, vode, gasa i sl.