Alarmi

Alarmi

Alarmni sistemi su projektovani za otkrivanje neovlašćenog upada u stambenu, poslovnu ili bilo koju drugu štićenu oblast ili objekat. Ugrađuju se kako u poslovne tako i u privatne svrhe. Veliki broj kompanija želeći da zaštiti fizički pristup svojoj imovini i poverljivim podacima kao i krađu skupe tehnike, ugrađuje alarme kako bi sprečili potencijalnu opasnost. Najčešći oblik alarma i zbog toga najčešća asocijacija na pojam alarmnih uređaja, jesu upravo protivprovalni uređaji koji svetlosno i zvučno, te raznim telefonskim, IP, GSM, GPRS, 3G dojavama uzbunjuju čuvare ili vlasnike neke imovine i vrše dojavu.

POSTOJE VIŠE TIPOVA OVIH SISTEMA:
- Oni koji imaju samo svrhu za zaštitu od neovlaščenog upada,
- Kombinovani sistemi koji pružaju zaštitu od upada i požara.

PROTIV PROVALNI ALARMNI SISTEMI: koji su dizajnirani za detekciju neovlašćenog ulaska u objekat ili prostor. Sastoje se od niza raznih tipova senzora, alarmne centrale, sa ili bez rezervnog napajanja, sirene i uređaja za dojavu. U zavisnosti od načina detekcije postoje senzori koji detektuju pokret, zvuk (lom stakla), vibracije, mikrotalase, dim, povećanje temperature, vodu, gas.

ALARMNA CENTRALA: Alarmna centrala "procesorska ploča" je srce sistema na koji se povezuju svi elementi sistema, čita senzorske ulaze, prati stanje alarma i moguće greške u sistemu, prima signale detektora i vrši alarmiranje pomoću sirena i dojave. U savremenim sistemima, ovo je obično jedna ili više procesorskih ploča unutar metalne kutije, zajedno sa napajanjem. Alarmne centrale se napajaju putem trafoa, a obavezna je i dodatna baterija koja će napajati ceo sistem ukoliko dođe do nestanka struje ili pokušaja sabotaže.

SENZORI I DETEKTORI POKRETA: Senzori i detektori su uređaji koji otkrivaju neovlašćen upad. Postoje različite metode otkrivanja upada kao što su: praćenje vrata, prozora, praćenje pokreta, zvuka, lom stakla, vibracija ili drugih poremećaja. Senzori mogu biti povezani sa alarmnom centralom žičnom ili bežičnom vezom. Takođe su usavršeni detektori za spoljne prostore koji mogu da kontrolišu kretanje kroz dvorište ili prostor ispred štićenih objekata a nisu podložni spoljnim vremenskim uticajima.